Зоран Вучич

Сръбският поет, есеист и литературен критик Зоран Вучич е роден през 1947 г. в село Околище, Източна Сърбия. Работил е като библиотекар, журналист и редактор, като отговорен редактор на сп. „Разковник” и главен редактор на сп. „Бдение”. Носител е на много награди за поезията си и за дейността си в областта на културата. Поезията му е превеждана на 10 езика, негови стихотворения са включени в десетки антологии в страната и в чужбина. Издал е 24 авторски книги с поезия, публицистика и есеистика, някои от които имат по няколко издания. Превел е на сръбски творби на много български автори. Издал е две поетични книги у нас - „Тъмен прозорец” (1996) и „Ръкопис, който съществува” (2011).


Публикации:


Поезия:

СTИХОТВОРЕНИЯ/ превод от сръбски: Красимир Георгиев, Мила Васов/ брой 24 декември 2010


За Зоран Вучич:

ГОРЧИВИ, БОЛЕЗНЕНИ СТИХОТВОРЕНИЯ/ автор: Сърба Игнятович/ брой 24  декември 2010