ХАЙКУ

Христина Панджаридис 

***
Лятна неделя
сладолед да продава
мечтае слънцето

***
Избуяла трева
забравена от глада
на косачката

***
Гръцки острови
бяло синьо и слънчево
имитация на рая

***
Празен апартамент
миналото покрито
с нови тапети

***
По кучешкия гръб
следобедът изстива
идва вечерта