ЕПИГРАМИ

Максим Асенов

„МОДЕРНИ” ПОЕТИ

Търсят „модерните” искрици нови,
търсят ги вън от огнището.
Може пък някой от тях да изрови
форма за…нищото.

НРАВИ

Никой не съглежда вола,
че е хванал шия.
Но щом малко сбърка,
с кола
почват да го бият.

СЪРЦЕТО НА САТИРИКА

На любимата каза смутено;
„Подарявам ти мойто сърце!”
Тя го взе и се сви ужасена
с таралеж във ръце.

ЕЛЕГИЯ

Еретици,
еретици!
Оредяха
вашите редици.
Някои
на клада изгоряха.
Други пък
докопаха
лъжици.

СТАРА ИСТИНА

Не е записана във книга,
но пак я знае всеки.
Най-право се върха достига
до кривите пътеки.

В ГРОБИЩАТА

Отговорникът
тук е разсеял съмненията
и е постигнал
единство
на мненията.

ЕПИТАФИЯ

Дори
и тук
под жилавата
пръст
не е умряла
тъмната му злоба.
От нея
каменният кръст
позеленя
от злоба.