ПАЯК

Ламар

Паякът е велик творец и акробат. Той строи своите засади вредом: по дървета, по цветя, по стрехи и прозорци. Вредом, дето пакостните мухи налитат да омърсят чистотата на природата.
тръгнеш ли из гората за гъби, пред очите ти ще се намотае паяжина. Паякът и тук е построил своята засада, за да улови всички гадини, които оплюват горските гъби.
Един ден, като стоях на терасата, дочух, че бръмчи голяма муха: свисти и плаче. А който убие една голяма муха, убива хиляди други мухи. Загледах се към черешата, отгдето бръмчеше мухата. Тя се бе омотала в мрежата на паяка и колкото се върти, повече се заплита. Паякът стои надалеч и мухата го люлее. А той е три пъти по-малък от нея. Внезапно той налетя и я ухапа. Тя още повече се разяри. Паякът се отдалечи. След малко пак се доближи и повторно я клъцна. Мухата затрепера и омаломощена притихна. Малкият паяк победоносно възседна своята плячка.
Върху чимширите в градините паяците си построяват стотици ловни площадки: едни като плоски чинийки, други като фунии - загладени като копринен плат. Той стои в дъното на фунията, преструва се на заспал, а като посегнеш с пръст и му разклатиш убежището, веднага излита. Като разбере, че човешката ръка не е муха, спокойно се отдръпва назад. А заплете ли се муха, той настръхва и се спуща като стрела към нея!
Вчера един паяк се спусна от високия клон на черешата върху терасата.Духаше слаб ветрец.Носи го към стената, над масата, покрай стола. Аз му подложих ръка. Като усети пръстите ми, започна да си прибира нишката и се дигна високо. Пак се спусна. Аз повторно му подложих длан. Той кацна, пропълзя до края на пръстите ми и като набра нишката си, вятърът го отнесе върху повета. Там прекъсна нишката си и се изгуби между листата.
На другия ден забръмча стършел: жълт и толкова енергичен, че разкъса цялата мрежа, опъната между терасата и черешата. разкъса той мрежата, но толкова се омота, че сам увисна като паяк. Тогава налетя неговият враг. Стършелът беше си подал жилото. Но паякът го издебна откъм главата и го клъцна в прешлена. Стършелът се завъртя и току да се отскубне от мрежата, паякът го нападна отново. Борбата продължи половин ден. Когато слънцето захождаше и славеят от храстите изви своята многогласна песен, паякът довършваше своята вечеря.
Такъв хищник е паякът, но той изтребва толкова пакостни твари в природата, колкото човекът не може да си представи!