ТИШИНАТА НА ДУМИТЕ

Валентин Найденов

Поетът превзема тишината.
Ние мълчахме, притаявахме се, траехме си, тогава нашата тишина като писатели бе нашата лична защита. За съжаление, днес отново ни вкарват в камерите на тишината с ниските тиражи на нашите книги. Пълното безмълвие е смъртоносно. Това е било познато на диваците от хиляди години. Аборигените наказват провинилия се от племето с тишина. Наказанието е пълно безмълвие. Те не му говорят, хранят го, но мълчат. Цялото племе не говори с наказания. И накрая го ликвидира тишината.
Чрез нарушената тишина мисията на поета се изпълнява. Аз ви казвам, ние потънахме в тишината на нашите думи. В тези следвоенни години на студената война думите на балканските писатели губеха своя отдавнашен смисъл. Поетите ще ме разберат най-добре: Днес конят е животно, през времето на Орфей конят е имал смисъла на важно същество, без което трудно се извоюва победа. Така и поезията на Орфей е била с функцията на върховно същество.
Тишината на думите - след последната война това е съзерцаване на миналото, което е оставило световно гробище със своите расови концентрационни лагери и концентрирани държави. В тези концентрирани държави има работа, но няма свободно говорещи хора, там се робува и се създава нов концентрационен кръг от ненавистни същества - студени, отчуждени, безчувствени, с идентификационен граждански номер, заградени с телени мрежи на етническа ненавист и охранявани от самоохраняващи се.
Това са държави, потънали в дебнеща тишина. Властта се превърна в машина за произвеждане на тишина. Такава е мисията на поета - да създава със своите стихове и песни хармония в безмълвието. Абсолютната тишина лишава света от хармония. Толкова е страшно тихо в тази свирепа тишина на проклятието, наложено от дявола.
Дяволът всичко предлага на човека, пари, власт, имоти, секс, оргии, само едно нещо не може да даде на човека - това е любовта към ближния.
Обвинявайте тези, които ви карат да се страхувате и да си мълчите, това е истинска измяна. Да създаваш тишина е върховно престъпление - какво е да учиш хората на онова, което знаеш - това е да нарушаваш тишината.
Орфей е нарушавал тишината със своите песни и стихове. Човекът с характер съсипва тишината на страха.
Запейте на глас орфеевите песни за любовта.
Не е на хаир да се умълчавате.

2008