ЕТО ТАКА

Красимир Симеонов

ЕТО ТАКА

В прахта
под сянката поспрял,
в ръка с бутилчица вода,
с бисквитка в джоба.

На път
към онзи хълм отгоре
и с гледката му над света;
без никаква умора.