ЛЮБОВНО СТИХОТВОРЕНИЕ

Красимир Симеонов        

На жена ми

Не правя уговорки,
не отстъпвам,
но -
без повече тъги,
непреодолимо,
като вдъх
от машината ми за дишане -

поеми този риск и
си ме върни.