Константин Дончев

Константин Иванов Дончев, български писател и журналист, е роден на 16.12.1936 г. в град Бургас. Завършва училище за трудови резерви. Работи като шлосер в Кораборемонтна база - Бургас, монтажник на Моста на дружбата - Русе, стругар във Военния завод - Ловеч, в Металургичния комбинат Кремиковци - София и др. По-късно започва журналистическа дейност. Бил е редактор на бюлетин „Строителна механизация”. Редактор и главен редактор на сп. „Материално-техническо снабдяване” към Министерството на снабдяването, технически редактор и полиграфист-оформител на бюлетин „Социологически преглед” към Института по социология при БАН. Сътрудничи в централната преса с очерци и репортажи. Автор на книгите „Операция SOS” (1969, 1997, юбилейно издание 2010), „Хармонички” (1980), „Звездичка моя” (1990, 1993), „Вълкът и петте козлета” (1994), „Изкушението на Одисей” (1995), „Сълзите на мама” (1996), „Галиме. Избрани разкази” (1999), „Незабравени сънища. Избрани разкази и повести” (2006), „Присъдата” (2006, 2 юбилейно издание 2010), „Далеч от боговете. Избрани разкази и повести” (2011). Член на СБП. Живял в село Макоцево, Софийска област. Умира на 28 юни 2023 г.


Публикации:


Публицистика:

КАТО НА ИЗПИТ/ брой 18 март 2010


Критика:

„ИНТЕНЗИВНО ОТДЕЛЕНИЕ”… И ДРУГИЯТ СМИСЪЛ НА ТОВА ЗАГЛАВИЕ/ брой 76 септември 2015