Вячеслав Люти

Вячеслав Дмитриевич Люти е литературен и театрален критик, публицист, автор на редица статии за постмодернизма и неговата руска литературна практика, както и на цикъл работи за съвременната руска поезия. Роден през 1954 г. в град Легница (Полша) в семейството на съветски офицер. След завършването на Воронежкия политехнически институт работи като радиоинженер, служи в армията. През 1993 г. завършва Литературния институт “М. Горки” – семинар за критика, учи аспирантура. През 80-90-те г. е звукооператор в театър, пазач, завеждащ литературната част в Експерименталния театър на Вячеслав Спесивцев, завеждащ московската редакция на сп. «Континент», инкасатор, мениджър в банка. Понастоящем е завеждащ отдела за култура, изкуство, краезнание и съвременни проблеми на сп. «Подем». Публикувал в списанията «Детская литература», «Подъем», «Сура», «Дон», «Донской временник», «Наш современник», «Русское эхо», алманаха «Теплый стан», вестниците «Литературная газета», «Литературная Россия», «Завтра». Лауреат на наградата на сп. «Подъем» «Русская речь» за 2004 г., наградата на Обществената Палата на Воронежка област «Живи съкровища на славянската култура». Член на Съюза на писателите на Русия. Автор на книгата «Руският песнопевец» (2009). Семеен. Живее във Воронеж.


Публикации:


Публицистика:

ПЕЕЩАТА ПТИЦА/ превод: Татяна Любенова/ брой 23 ноември 2010

ЗAВРЪЩАНЕТО НА АЛЕКСЕЙ КОЛЦОВ/ превод: Татяна Любенова/ брой 26 февруари 2011