Наталия Нарочницкая

Наталия Алексеевна Нарочницкая е известен руски политик, философ, полемист. Дъщеря на академик А. Л. Нарочницки, един от последните руски историци-енциклопедисти, автор на фундаментални трудове по международни отношения и научен ръководител на изданието на дипломатическите документи на външната политика на Русия през XIX век. Завършила с отличен успех МГИМО, специалист по САЩ, Германия и общите проблеми и тенденции в международните отношения. Доктор на историческите науки, авторитетен специалист в областта на световната политика; владее английски, немски, френски и испански език. От 1982-1989 г. работи в Секретариата на ООН в Ню Йорк. Обществен деец, депутат в Държавната Дума на Руската Федерация (фракция «Справедлива Русия»), заместник председател на Комитета по международни дела към Държавната Дума на РФ, ръководител на Комисията в Думата по изучаване на правата на човека в чуждите държави. Взема активна позиция в дебатите в Държавната Дума по външната политика и на международни конференции, публикувала е 40 научни труда. Един от инициаторите и съпредседател на много форуми и обединения на руската общественост (например, Световния Руски Събор), автор на техните концептуални програми, на заявления в подкрепа на неделимостта на Русия и на руската армия в Чечня през 1994-1996 г., в защита на Руската Православна Църква, срещу разширението на НАТО и агресията срещу Югославия. Полемист по международни и философски въпроси. Публикува в западноевропейските национално-консервативни издания, които са обезпокоени от това, че Европа губи ролята си на самостоятелен субект в световната история и култура, както и от диктата на САЩ и НАТО (Испания, V конгрес на “Cultura Europea” 1998; Австрия, януари 2000 г.; списание “Eurobalkan”, Атина). Нарочницкая има научни и обществени връзки със западноевропейски учени и научни центрове (Германия, Великобритания, Франция, Италия, Гърция), работещи за запазване на суверенитета на държавите, срещу глобализацията и диктата на наднационалните идеологически, финансови и военни механизми. Тя се ползва с голям авторитет и известност в бивша Югославия, където е наградена за дейността си. В Белград е подготвена за публикуване книгата й “Православието, Русия и руснаците на прага на третото хилядолетие”. Президент на Фонда за исторически перспективи. Автор на очерка «Американските «аналитически институти» - очите, ушите и съвестта на Америка» от сборника статии «Оранжевите мрежи»: от Белград до Бишкек»; на книгите “Великите войни на 20 век: за какво и с кого воювахме?” (2007); “Русия и руснаците в световната история” (2008, 6 издания в страната, неведнъж издавана и в чужбина), на сборника статии и документи «Ялта-45. Начертаването на новия свят» (2009).

Официален сайт на Наталия Нарочницкая


Публикации:


Публицистика:

“ДОЙДОХ И ЩЕ СИ ИДА – САМ…”/ брой 17 февруари 2010


История:

НАТАЛИЯ НАРОЧНИЦКАЯ: «ТЕ НЕНАВИЖДАТ СТАЛИН НЕ ЗА РЕПРЕСИИТЕ, А ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ВЕЛИКАТА ДЪРЖАВА»/ брой 31 юли 2011