РАВНИНА

Анатолий Передреев

превод: Диана Павлова

РАВНИНА

Все по-широка и необозрима
растеше звънката вълна,
докато не разбрах, че има –
луна, поле и тишина.

…И всичко се тълпи и вика,
и, затрептяло по земята,
към мене идва, но безлико,
и пак се скрива във мъглата…


РАВНИНА

Все необъятнее, все шире
Росла звенящая волна,
Пока не понял я, что в мире –
Луна. Равнина. Тишина.

…И все зовет вокруг, толпится,
И по мерцающей земле
Идет ко мне, и прячет лица,
И вновь скрывается во мгле…