ЕПИТАФИИ

Робърт Бърнс

превод: Иван Груев

ЕПИТАФИЯ

На гробището там, до входа,
- О, смърт! – възкликна съкрушената природа –
кога ли ще успея пак
да сътворя такъв глупак!…


НА ЛОРД ХАЛОУЕЙ

От род известен е човека,
но никой не го люби.
Тъй древноримската пътека
сред блатото се губи.


ЗА ЧЕРЕПА НА ТЪПАКА

Във всичко Бог, разбира се, е прав,
но странно е това желание –
да създаде стабилен шкаф
с такова бедно съдържание.


ПРИ ПОСЕЩЕНИЕ НА ЗАМЪКА

Пак лордът ни показва тука
на всички своето владение –
така харема знае си евнуха,
но не познава наслаждение.


НА ЕДИН ТВЪРДОГЛАВЕЦ

Вземи пръстта на тънък слой
и над сърцето му сложи я,
но кула до небето строй
над черепната му кутия.


НАДПИС НА ГРОБ

От времето Адамово е ясно –
бедите произлизат от жената.
Таз, на която бе подвластен,
бе под властта на Сатаната.


ЕПИТАФИЯ

Тук Джон лежи сред тишината,
но тялото му само…
Що се отнася до душата –
и отпреди я няма.


НА ЕДИН ПРЕПОДАВАТЕЛ
ПО ЛАТИНСКИ

Отново ти се кланям ниско –
амин! – спокойно тук си спи.
Грешеше рядко на английски,
латинския ти – Бог нека го прости.


НА СТАРИЦАТА ГРИЗЕЛ ГРИМ

Лежи вампир под пръст и чим,
а нямам и понятие
как и за вещицата Гризел Грим
Смъртта разкри обятия.


КЪМ ПОРТРЕТА
НА ИЗВЕСТНАТА МИСИС БЪРНС

Спрете змийския шепот, тя няма
какво от света да крие.
Една грешка е направила само…
По-малко ли сте направили вие?


НА ЕЛФИНСТОН, КОЙТО ПРЕВЕДЕ
ЕПИГРАМИТЕ НА МАРЦИАЛ

Поезията те изгони със ритник
и прозата по теб не се подведе.
Поетът Марциал надава вик:
“Грабеж! Разбойник! Този ме преведе!”


БЕЛЕЖКА ОТ ПРЕВОДАЧА

И моят превод е за теб обида –
историята има памет къса,
но тъй като не можеш да го видиш,
не би могъл и с ярост да го скъсаш.