АНАТЕМА

Александър Миланов

АНАТЕМА

На младини учителят Дойчинов
за час със пет минути закъснял.
Той мислел, че така ще се размине,
но шефът му случайно го видял.

И почнал той да го упреква нежно,
доклад ли пред Съвета зачете.
За пример на безпримерна небрежност
учителя Дойчинов ще даде.

Не издържал Дойчинов. Свойто дело
решил да продължи в далечен град.
Тозчас след него грешката поела
във вид на обективен атестат.

Повъзмъжал. Оженил се след време.
Деца създал и дом си завъртял,
но вред мълвели като анатема:
“За час със пет минути закъснял.”

Но ето, че случайно тази пролет
предал Дойчинов тихо Богу дух.
Изправил се директорът Николов
и заговорил с глас прочувствен, глух:

“Приятели, колеги и роднини,
покойният достойно е живял,
макар че във младежките години
за час със пет минути закъснял.”


Предисторията на “Анатаема” е следната: През 50-те години на миналия век поетът Александър Миланов е учител по руски език в гимназия “П. К. Яворов” в Чирпан. Стихотворението е написано по действителен случай. Имената в него са истински – Дойчинов е учител по немски език тогава, а Николов – заместник-директор на гимназията. След появата на стихотворението Миланов е принуден да напусне гимназията след тригодишно учителстване и се разделя завинаги с Чирпан. “Анатема” се нарича и първата му книга със сатирични стихове, издадена през 1959 г.