ЧЕТИРИМАТА РЕФОРМАТОРИ

Робърт Луис Стивънсън

превод: Георги Ангелов

Четирима реформатори се срещнали под къпиновия храст.
Всички те били съгласни, че светът трябва да се промени.
- Трябва да отменим собствеността – казал единият.
- Трябва да отменим брака – казал вторият.
- Трябва да отменим Бога – казал третият.
- Бих искал да отменим труда – казал четвъртият.
- Хайде да не се отклоняваме от практическата политика – казал първият. – Преди всичко трябва да се съкрати населението до средното ниво.
- Преди всичко – казал вторият, – трябва да се даде свобода на половете.
- Преди всичко – казал третият, – трябва да си изясним как да се направи това.
- Първата крачка – казал първият, – е да се отмени Библията.
- Първата потребност – казал вторият, – е да се отменят законите.
- Първата потребност – казал третият, – е да се отмени човечеството.