ПРОЕКТ ЗА КОНСТИТУЦИЯ

Любомир Духлински

Прочетох Конституцията. Бях потресен от неразбориите в нея, от витиеватите и обтекаеми членове и алинеи. Основният принцип, върху който е изградена тя е: „И тако, и вако. Не се знае кога ще има, но се знае със сигурност, че нема да има”. Това не ми хареса и реших да предложа на обществото свой проект, прост и ясен.

Член 1. Държавата се управлява от Баце.
Член 2. Баце е гарант за изгрева и залеза на слънцето в полза на хората.
Член 3. Бацка се избира от Баце. Това става по желание на Баце.
Член 4. Веднъж на всеки четири години Баце разрешава избор на Народно събрание.
Член 5. Или не разрешава.
Член 6. Задачата на парламента е да не пречи на Баце.
Член 7. Баце се движи на два крака - десен и ляв.
Член 8. Баце става предимно с десния крак.
Член 9. Ако Баце не стане на крака, той управлява страната легнал.
Член 10. В случай на трайна неработоспособност на Баце, никой не отговаря за страната.
Член 11. Ръководителите на субектите в Републиката образуват Курултай-диван*.
Член 12. Задачата на Курултай-диван е да не безпокои Баце.
Член 13. Всеки член на Курултай-диван има право да иска да стане Баце.
Член 14. Хората, лъвовете, овцете и говедата също имат право да искат да станат Баце.
Член 15. Решаващият глас е на Баце.
Член 16. Задачата на хората е да не пречат на Баце.
Член.17 Герб. Гербът на страната е двуглав Баце, който държи в ръцете си транш от МВФ.
Член.18 Вероизповедание. Официалната религия в страната е бацизъм.
Член.19 Език и писменост. Официалният език в Републиката е шопско-делиормански. Официалната азбука е методиевица.

Надявам се гражданите на Републиката да оценят такава стегнатост на Проекта за конституция и масово да го подкрепят на Референдума, който възнамерявам да свикам на Куково лято.

——————

*Курултай - политическо и военно събрание. Исторически е изпълнявал функция на орган на народно представителство у някои народи като ногайци, башкири, казахи, киргизи, кримски татари, татари, тувинци и алтайци. Бил е свикван за решаване на важни държавни въпроси. В днешно време курултай е еквивалента на европейския парламент в някои тюркски държави, като Башкирия, Бурятия и Република Алтай - б.м.