СЛАДКОДУМЕН РАЗКАЗВАЧ НА РОДОПСКИ ИСТОРИИ

Иван Д. Христов

Родопският писател Костадин Глушков, в края на 2023 година поднесе на читателите новата си книга „По стария друм и други истории” / Изд. „Принтаком”, Смолян /. Книгата излиза с финансовата подкрепа на Община Чепеларе, която според автора „ продължава да цени духовността”. В нея Глушков майсторски е съчетал белетристика и публицистика в единно композиционно цяло.

Четвъртата книга на талантливия чепеларски творец е своеобразно продължение на авторовата идея за пътя като живот и духовно изпитание, заложено в предходните му книги: „ Духовните стражи на Рупчос”, „Пътят” и „Кръстовата планина”.

Авторът съкровено споделя: „Пътищата са немите свидетели на човешките възходи и падения, на радости и драми, на живот и смърт. Пътищата са паметта на земята…”

Писателят е композирал новата си книга в шест смислово и тематично свързани глави: „Невинни години”, „ По стария друм”, „Старите храмове”, „Слова за империите и техните гении”, „Цариградски откровения” и „По житейските друмища”.

Книгата „ По стария друм и други истории” е едно вълнуващо и увлекателно художествено - документално четиво, в което Глушков разказва интригуващи и спиращи дъха ни родопски истории, легенди и предания.

Едно повествование, в което всяка разказана история носи своите нравствени и морални послания. По-голяма част от тях са свързани помежду си и имат общо идейно и смислово звучене.

В пролога на книгата Костадин Глушков споделя: „Тя е моят остров на спасението” и добавя: „Между отделните текстове привидно няма връзка, но ако стигнеш края ще се убедиш, че в тях има нещо, което ги свързва, и това е логиката на живота”.

Още в първата глава авторът разказва интригуващо за неговото детство, което преминава в света на мистичните горски тайнства и книгите, среща ни с запомнящи се истории и персонажи в разказите си за „Хайгърбурун” и „Баба Мария”.

Едни от най-силно въздействащите истории, сътворени от Глушков с художествено майсторство са: „За кръста, разбойниците и пашата”, „Плач по Тъмръш”, „Среднощен съд в Бозова бичкия”, „Подрумни срещи и истории” - представляващ цикъл от разкази: „Машкалето”, „Старите колиби”, „Печалният керван” и „Братската делба”.

Разказвачът е обходил местата в Родопите, където са се случили разказаните от него драматични истории, което засилва художествено - документалното им въздействие и кара читателя да ги съпреживява заедно с него. Освен това книгата е илюстрирана с богат и професионално направен снимков материал от самия автор, което е онагледява и обогатява.

Костадин Глушков умее да разказва увлекателно и интригуващо със сочен и колоритен език, със задълбочен поглед на историк и тънък психолог, верен на традициите и богата духовност на планината на Орфей.

В края на разказа „За кръста, разбойниците и пашата”, писателят прави едно великолепно художествено описание на мистична Родопа, което потвърждава неговия безспорен белетристичен талант:

„Пуст е стария друм, няма ги и разбойниците. Само по някога, свирейки с криле, птица ще прелети над него, сърна ще изтропа по калдъръма, ще застине за миг, и после отново ще потъне в гората… А когато в късна есен планината се готви за зимния си сън, тук долитат вили - самовили, и с ликуващ дрезгав кикот обикалят като сенки над смълчаните баири. После вадят сребърни хурки, точат и предат мъглите, сучат и разсукват по била и усойки, сетне ги връзват на Хайдушката чука и сядат там на хайдушкото сборище. Сядат, за да припомнят историите на Друма…”

Особено носталгично и емоционално звучи „Плач за Тъмръш”. Някогашният Тъмръш, който десетилетия е бил административен център на нахията Рупчос, а по-късно и столица на „Тъмръшкия клин”, днес е само една гориста местност, превърната в ловен резерват, където само оцелелите руини напомнят за предишната му слава.

Няма ги тъмръшлиите, изселили се в Анадола, след погрома му през 1912 година. Сега на тяхно място са се настанили „могъщи ели и борове” и се чува „ревът на елени и мечки”.

Старият друм е символ на родовата памет, исторически знак, напомнящ забравени страници от историята ни. Те оживяват отново в разказите за драматични преживелици и случки от миналото на Средните Родопи.

В главата „Старите храмове” авторът ни разказва за митични храмове, построени от траките на мястото на езически капища, защото според Глушков „до 393 година и последният тракиец - езичник бил преминал в лоното на Христовата църква”.

В предходната си книга той доказа, че хилядолетие на „безбройните й манастири Родопа се превръща в Кръстова планина”. В новата си книга е добавил описание на още три храма: единият до Обсерваторията на Рожен, вторият под връх Персенк и третия на Чуфуджийца, построени на една права линия, на три върха на една и съща надморска височина и посветени на един и същи патрон, като символ на християнското триединство: Бог Отец, Бог Син и Свети Дух.

В главата „Слова за империи и техните гении”, авторът аналитично, подкрепяйки аргументите си с факти и исторически познания, разкрива своята гледна точка за световните „властелини”.

Главата „Цариградски откровения” е енциклопедичен художествен разказ за многоликия, древен и вечен Истамбул, някогашния славен Константинопол. Това е световен град, който по думите на Марк Твен е „пълен с живот, движение, деловитост и мръсотия”. Според разказвача Истамбул освен историческия си блясък ни навява тъга и тревожност „за човешката природа, за варварите вътре в нас, за ерозията в душете ни”.

В последната част на книгата се откроява разказа „За възмездието” - една жестока и трагична история на кървавата класова разправа в първите години на социализма у нас.

Книгата „По стария друм и други истории” е увлекателен и запомнящ се художествен летопис, в който всеки от нас ще научи и открие и по нещо и за себе си.

Сладкодумният разказвач и летописец на родопски истории Костадин Глушков е събрал между корици й един колоритен и неповторим родопски свят, пълен с красота, мъдрост и човечност.