ЖАБА И ДЪЖДОВНИК

Борис Вулжев

ЖАБА И ДЪЖДОВНИК

Пред един прочут дъждовник
жаба плаче и се мята.
- Търся главния виновник,
скъсал бента на реката.
- Рибата не ще го стори.
Нито ежко, ни мухата.
- Ох, къртицата отвори
страшна дупка по средата.
И се дяна под земята
пакостницата проклета.
- Ох, на жабите в реката
ще се провали концерта.

1980 г.


КОЙ

Кой броди из покрива с котешки стъпки?
Кой вдъхва живот на дървета и пъпки?
Кой кара и слънцето да се намръщи
и гони децата до стрехи и къщи?

- Веднъж да го хвана в капана, веднъж?
- Но как ще затвориш в капана си…? (дъжд)

1985 г.