ДВЕ МЕЧЕТА

Иван Бурин

В ореховата горичка
две мечета се боричкат:
- Ех, че хубавичко, ех, че
сладко зреличко орехче!

Борили се дълго време
кой орехчето да вземе.
По корем едното легне,
па го грабне и побегне.

Другото го в миг настигне
и орехчето задигне.
Тъй се гонили те, двете -
несговорните мечета.

А отгоре във клонака
лека катеричка чака.
Ей я, скача на земята,
пред мечетата се мята:

- Ех, че хубавичко, ех, че! -
взела сладкото орехче.
Хопа-хоп! - и с два-три скока
хвърлила се нависоко,

на клонатите дървета,
над немирните мечета.
Седнала, па се посмяла
и орехчето изяла!

1954 г.