НА ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ

Кирил Гюлеметов

Поклон на теб, борецо идеален,
пред твоя прах заветен и свещен,
пред твоя чист живот, кристален,
в цветущий май от бурите сломен!

Кат Хус запален на костера (1),
умря за своя светъл идеал;
ти служеше му без умора,
на нему от душа се бе предал.

И ратник мил на свободата,
остана нему верен ти до гроб.
Мечтателю, ти по земята
желаеше да няма нигде роб.

Почивай, спи си тихо ти във гроба,
от своите забравен, от светът -
и нашта страст, тревоги, злоба,
покоя твой свещен да не смутят.

1903 г.

————

1. костер - огън (рус.)