БЕЗСТРАШНИЯТ

Панчо Недев

БЕЗСТРАШНИЯТ

Не веднъж съм яхал кон.
Яхал бих и слон!
Кой каквото ще да каже -
нямам страх от мечка даже.
Само вечер зад вратата
все ме плаши в тъмнината
закачалката рогата.

1963 г.


ДОСЕТЛИВКО

Нарисува днес Добрин
фабрика с голям комин.
Всеки вкъщи я хареса,
всеки каза: „Браво!”
Само дядо му тогава по брадата
се почеса:
- А кълбата дим къде са?
Позамисли се момчето
и отвърна му напето:
- Виж бе, дядо, десет души
още работят комина.
Фабриката ще запуши
догодина.

1963 г.


НАДХИТРЕНАТА

Вчера нашата Писана
мъничко мишле си хвана.
Между ноктите си здрави
да мирува го остави.
После взе да се протяга,
да хитрува,
да лудува
и… мишленцето избяга!

Хукна нашата Писана,
но мишлето тя не хвана.

1965 г.


ВЪПРОС

Кажи ми, бе дядо,
от сини овце ли
в заводите правят
сини фланели?

1965 г.