ТРИ СНЕЖИНКИ

Николай Христозов

Три снежинки белокрили
цял ден в облаче се крили
и когато паднал мрак,
полетели с весел бяг.
Слезли над реки, градини
срещу Новата година
да обходят всеки кът,
всеки дом и кръстопът.
Между клони се провирали,
през прозорците се взирали
и долепяли чела
до студените стъкла.
Първата шептяла: - Нека
хляб да се роди за всеки.
- Нека вред - шептяла втората -
има щастие за хората.
И пригласяла им третата:
- Мир да има на планетата.
Три снежинки бързокрили
най-подир се уморили,
кацнали на горски пън
и се сгушили за сън.
А сестричките им бели
до зори без шум изплели
чудна снежна пелена
върху цялата страна.

1956 г.