ГОРАТА

Симеон Стоянов

Вейне ли вятър -
тръпне гората.
Шуми гората.

Майко юнашка!
Вдовицо свята!
Земьо на Левски
и Караджата.

Падат връз мене
жълтите листи
и ме затрупват.
Гряла комити
и комунисти -
днеска си пуста.

Шуми гората!
Шуми гората!
И чувам,
чувам
клетвата свята.
Кръвта бушува.

От корен
в корен
сока прелива.
И ме опива
бунтовна песен.

Шуми гората!
Тръпне гората!
Вдовица черна!
Вдовица свята!

—————–

„Юбилейно Хасково”, септември 1969 г.