ДУХЪТ НА ГАБРОВО

Йордан Мечкаров

Би било дръзко да се пише за един град с впечатления като моите, добити в един случаен престой от няколко часа и то преди години.

Но би било непростимо за всеки българин да не знае Габрово, който има толкова богата история и чийто дял в освободителното дело и в изграждането на новата българска държава е огромно.

Тук, в този прелестен балкански кът, са записани най-смелите прояви на националния дух.

Габрово е било между малкото места, гдето се е почувствувала за пръв път през тежкото робство, българската душа, дето се е почувствувало едно духовно начало.

Габрово пази традициите и с това гледа в миналото, а настоящето му само се посочва от неговия шеметен напредък.

Надвесени в миналото, ние гледаме богатото наследство, което ни завеща делото на Дюстабановци и Априловци, чрез което бе изграден несломимия български дух, а днес пък можем да се гордеем в непрекъснатия творчески устрем, отразен в трясъка на хилядите станове, чрез които се създава нашата материална мощ и се пази българската независимост.

——————————

в. „Габрово”, брой единствен, 16 юни 1936 г.