ПСАЛОМ ЗА ПОЕЗИЯТА

Иван Есенски

Говоря за Поезията.

За Поезията, не за стихоплетството и неговите теории от Аристотел до Боало и от Боало насам - те се цитират, зубрят се в курсовете по творческо писане на еднодневни бестселъри и се преживят до умопомрачение.

Стъпките, сричките, цезурите и римните схеми, ударенията, метриката и цялата тая архитектоника са само част от чирашкия минимум. Тях анализират, разчепкват, разплитат и обясняват онези, за които вселената на Високото Слово е и ще остане завинаги непонятна и недостижима.

Говоря за Поезията, това страшно, това лунатично, това изкупително тайнство.

За сълзата говоря - за мълнията, в която се преплитат, плющят и изпепеляват сърцата ни мъжкият и женският пламък на щастието и скръбта.

За сълзата - не за разтвора от Н2О + NaCl, което ще рече водица + готварска сол.

За сълзата на Поезията говоря - когато разтопеният й диамант пада върху надписите по мраморните плочи и оттам бликват перуники с цвета на очите, които сме обичали и ще обичаме докрай.

За смеха й говоря - планинският ручей който подскача по камъните и заобля недоволството им с хорала на хилядите си камбанки.

За смеха на дъщеря ми, когато тичат с Пролет из ливадите на Сърница и над тях в лилавите облаци зреят дъждовете на раздялата.

За раздялата няма да говоря!

Няма - и за дупчицата, от която извира Марица, а за майката-река, в арфата на чиито струи шуми безкрая на българската вечност.

Говоря за Поезията.

За нейния прах и нейното величие. За гигантския грохот и ослепелия от ярката гибел на сблъскалите се галактики космос.

Говоря за мига, спрял по повелението на Надя Попова в един земетръсен стих - докато змията се хлъзга и подава изкусителната ябълка, в семето на чиято отровна половина се е сгърчило познанието за смъртта, но от семето на другата половина никне любовта, изпълнила живота с надежда и смисъл.

Мигът, в който се ражда Поезията.

Бих искал да говоря и за вековете, преминали през иглените уши на перото - вековете, чиито сенки са записани върху глинени плочки и храмови колони, в древни папируси, манастирски пергаменти, фолианти и двоични кодове. За отдавна заглъхналите стъпки на съдбоносните часове, едва доловими в ехото на песни, отеквали край пещерния огън в самото начало на човечеството.

И за дупчицата, от която извира идващото време, преливащо от очаквания и сбъдване, страдания и нежност. Разбира се, вече не нашите, а на бъдещите хора, които ще вървят по нашите пътища и на които също предстои възторга да открият Поезията. Както я откривахме и ние и както тя ни откриваше, докато осъзнавахме, че залезът е другото име на изгрева - обратната страна на монетата, с която се плаща пребиваването на тая земя.

Говоря за Поезията.

За великолепието на земните дни, за райския вкус на първата целувка, за тия безстрашни и безсмъртни тридесет и шест градуса, възправили се срешу леденото мълчание на звездите.

И за пламъчето на вощеницата, през чийто златен ирис отлитат душите ни към другия - по-добрия, казват - свят.

На мен този ми е достатъчен.

Защото когато говоря за Поезията, говоря за България. Говоря на единствения достоен за нея език - родния език на живота, създадения от Бога за Поезията език. Нейният.

И говоря с единствената достойна за нея дума: „Мамо!”

И знам, че един ден тя и мен ще превърне в родна пръст, за да има по какво да стъпват утре още неродените й синове.

Но сега говоря за Поезията.