БЛАГОДАРНОСТ

Борис Вулжев

Приведе се дървото -
докрай не издържа.
Огъна се, защото
плодът му натежа.

На ветровете бели
на слънчевия склон
за ябълките зрели
то правеше поклон.