ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОЕТЕСАТА ЕЛЕНА ДЕЯНОВА

Златимир Коларов

Ел. Деянова, Ел. Хаджиниколова. „Приказка” (стихове, картини) - „Нитос”, 2007
Ел. Деянова. „Жената с шапката от слама” (стихове) - „Барич и Сие”, 2009

Бих определил поезията на Елена Деянова като чаровно съчетание между поетичска чувствителност, творческа интуиция и женска чувственост, далеч от евтиния ракурс на сълзливата сантименталност, която често избуява, когато върху белия лист се срещнат чувствителност с чувственост.

За това безспорно помага творческата й интуиция на родена и доизградена в годините поетеса.

Сред шестте й поетически книги се отличават „Жената с шапката от слама” - избрани стихове, издадена от „Барич и Сие” - Пазарджик, 2009 г., и съвместната „поетично-живописна” книга „Приказка”, издадена от „Нитос”, 2007 г. в нетрадиционно творческо съавторство с художничката Елеонора Хаджиниколова - брилянтно съчетание между поезия и живопис на две жени с тънък усет за изкуство и баланс в словесното и живописно изображение, които взаимно се допълват и обогатяват идеите си, оттам и въздействието на творбите си със специфичните си изразни средства - на четката и перото.

В унисон със стиховете картините носят онази нежна мечтателност и топлота, присъщи на нежните, чувствени натури, далеч от бита на ежедневието и агресията на съвремието, на искрените, честни и всеотдайни личности с висок морал и високи критерии в различните прояви на изкуството - в случая поезия и живопис, закодирани в посланията на техните творби.

Двете авторки успяват хармонично да съчетаят изразните средства на своите изкуства и да постигнат в края на книгата катарзиса - целта на всяка творба - със стиха „Това е моята, / а може би и твоята приказка…” и рисунката на гондола, очакваща гондолиера.

В стихотворения като „Дива трева”, „Старецът и земята”, „Продавачката на плодове”, „Жената с шапката от слама” с дива сила диша природата, преплитат се съдби, чувства и надежди, редят се картини в пастелни цветове, за да изкристализира в стихотворението „Аз съм” осъзнаването на нашата подвластност на тези, които са ни дарили с живот:

„Аз съм
копче от ризата на баща ми,
разкопчана
на майка ми с пръстите.”

2016