ВЧЕРА И ДНЕС

Лозан Такев

Знаем,
че за свободата на България
хиляди руснаци са избити…

Патриотът с флекса обикаля
покрай паметника
„Цар Освободител”.