ПРОЛЕТЕН ПОЗИВ

Кирил Маджаров

Блеснете, слънчеви простори,
ликувайте вий, мои братя;
тръгнете с вяра и възторзи
и пейте с пролетния вятър!

О, пролет луда и пленителна,
с зелена мантия на рамо,
преливай буйния си ритъм
в сърцата каменно-корави.

Ний толкоз дълго те очаквахме,
търпяхме яростната зима -
затуй сега с походка тракторна
ний с тебе бодро ще вървиме.

Ще порим смело чернозема,
ще пеем песни непокорни;
горите с пристъп ще превземем
и с нови речи ще говорим.

Народът братски ще ни срещне,
народът закален всред бури;
ще се здрависаме горещо
и всяка вражда ще катурнем.

О, пролет свежа и свободна,
о, равни, пламнали полета;
дигнете се, вий братя родни
и пейте с пролетния вятър!

—————-

сп. „Родопска мисъл”, г. 9, кн. 1, февруари, 1941 г.