КЪМ ИЗВОРИТЕ НА ПОДВИГА

Ламар

Хайдутството е родолюбиво зачатие у народа ни. То е имало различни изяви, но всякога е идвало като мъглите, ветровете и е носило на своето духовно въоръжение силата на народа!

Хайдутството е съчетавало силния дух на българина и неговата воля за свобода!

Като обществена проява то е носило в своите походи предаността към бедния народ и се е облягало на неговите плещи!

Народът му е въздал хиляди песни. И в тия песни са запазени спомените за войводи, хайдути и четници, народни бранители!…

Малко народи има, при които тоя път към свободата е възприеман или така осъществяван.

Това се дължи и на природата ни, велика и могъща - планини, гори, необятност!

Планината е бuлa закрилница на хайдутството. Под Мальовица се е бил Малю войвода и там е погинал. На Пирин Яворов поднесе своето вдъхновение и като четник се би с душманите.

По всички лесове са звънели песните на хайдутите, вдигнали се с оръжие срещу робството.

Само от Сливен и околността се наброяват над стотина воеводи! Из тая област в началото на миналия век, преследвани, се изселиха сто хиляди семейства в Румъния и Русия.

Те отнесоха по тия земи и спомените за хайдутството.

Прославата на хайдутството възвръща народа към изворите на неговата вяра и подвизи!

————————-

„Прослава на хайдутството. Юбилеен лист”, София, 24 август 1969 г.