СТРАХЛИВЦИТЕ И ПАМЕТТА

Дафинка Станева

Страхливците събарят паметници,
защото камъкът им помни -
събира минало и бъдеще.

Страхливците събарят паметници,
за да затрупат гузната си съвест,
блатясалия път на алчността.

Страхливците събарят паметници,
защото са високи
и бронзовите им герои
говорят с птиците и Бога.

Страхливците събарят паметници.
Ала забравят,
че “В началото бе Словото…”
А словото ще сътвори
и паметници,
и легенди,
песни нови -
за вечната борба на храбреците,
превъплътени
в бронз и камък.
За да опазят жива
паметта ни!

21.02.2024 г.