ВОДОИЗТОЧНИЦИ НА КУКУВИЦА

Георги Майоров

Водосливът на Кукувица се образува от хребетите: от изток - Костадина; от североизтък - Кепенека; от север - Балканчека; от запад - Вельовото, чийто склон разделя Кукувица от Бистрица.

Този водослив формира котловината на Кукувското землище от градини, ливади, ниви, пасища и гори.

Известна е поговорката за полето: бучни пръчка, пий вино! Тук би могло да се изрече: бучни гега, пий вода! Но не е така.

Въпреки изобилието от водоизточници, тази мисъл е погрешна. В планината подпочвена вода не се задържа. Тук богатството идва само от извори, които се събират в Кукувската река. Неголяма, но на две места с високи няколко метра падове.

Това не стресна страстния въдичар, гъбар и авджия Стойо Терзийски да завъди пъстърва. Тя устойчиво се разплоди и хранеше илюзията, че в Кукувица вечно ще има риба скоклива.

Лошият контрол в АПК-ато предреши въпроса - изхвърлените торби изкуствена тор в реката вместо по нивите изтрови и прогони пъстървата към Широка лъка и повече тя не се върна нагоре.

Но откъде тръгват изворите на реката?

Първите извори, които захранват главата на Кукувската река са: централният е северен - от Чепеларските ливади, които и да се наричат така, по неизвестни на мен причини, си са Кукувски.

Него извор предприемчиви хора почти бяха го уловили, прокопаха и трасето, и по тръбопровод щяха да захранват с вода вече построените 5-6 хотелски сгради на Кепенека, което седло се намира в средата на туристическия път Пампорово - Персенк и хижа „Изгрев”.

Някакви недоразумения обаче съкрушиха устрема на предприемача и сега постройките стоят като надгробен паметник на скудоумието ни.

Този извор и да беше каптиран за бъдещето курортно селище, Кукувица нямаше да пострада. От източната страна като ляв приток се стичат водите на Бабината вода и Дядовия чучур.

А десен приток пък е големият извор на Качката с няколко хазмака, докато стигне до реката. След това идват десните притоци от Балканчека от двете страни на Дрипчовските колиби - от Качката и от Папратиловото.

Кукувската река като се уголеми още от трите дерета - от Костадина, Дойчовото и от Узунските извори отляво и от десните притоци от Бистрица, които се сливат в реката при Ушовския борун в реката от Кукувица, така уголемената река вече се нарича Малката река.

Тя също взема още притоци - отляво идват от Маджерьова падина и Сариевите колиби, а отдясно от изворите на Съкантията и Майоровата чука.

Така нашата Малка река захранва Широколъжката река в най-горния край на селото при Мильовата воденица, където отляво идва и големият приток от Гуньовското.
Освен тези притоци и дерета всяка къща в двора има извор.

Стопанските и жилищни сгради на АПК-ато пък бяха снабдени по водопровод от три самостоятелно каптирани изора, събрани в един резервоар.

Трите къщи от нашата махала сами водоснабдихве като каптирахме хубав извор в Даскалкината ливада. По-долу, в моята нива, изградихме и резервоар за 9 кубика вода и доведената от 350 метра вода сега радва къщите.

Братовчедът Димитър Абрашев също направи 700-метров водопровод от извор на Кабата и захрани с изобилна вода двете стари Абрашеви къщи и новата на племенника му Петър Тортопов.

Издигнатата нова къща върху руините на Паевската къща наследникът Делчо също сам я захрани с вода.

Димитър Абрашев и съпругата му Елена с египетски труд направиха голяма добрина и на Шинка Гочкова. Те уловиха извор от около 400 метра отдалечение от къщата, прокараха водопровода и вкараха вода в къщата на вдовицата.

По този скромен начин ние откупихме правото на безплатна вода. Но и това може да бъде довреме, ако тази благина стигне до главата на умен чиновник. Нали всички подземни изкопаеми са държавна собственост.

Нищо че нашите извори се намират в наша собствена земя. Парадоксите се срещат дори в малката ни родна Кукувица.

Такава чиста изворна вода много малко селища могат само да сънуват, а колибарите от Кукувица я имат.

Защото Кукувица е живият оазис, раят на водите, от които дори само с глътка те полазват тръпки на разхлада и наслада.