КНИГА НА ГОДИНАТА

Лозан Такев

Дефицит на тиража.
И книгата свърши…
Реших на ръка да я препиша.
Всяка страница даже
ръката ми кърши,
а душата от ярост
направо въздиша…

Тая книга, повярвайте,
вече е златна.
Ще ви каже дори и невръстно дете.
Не преписвай, читателю,
книга, която
никой няма след вас да чете!