САТИРИСТИШИЯ

Панчо Недев

САТИРИСТИШИЯ

Българийо, майко мила!
И тая болка ли не си спестила?!
Имала си глава да пати
и от вечни депутати?!

——————————

С ЕДНО НАУМ

Препоръката му била перфектна,
но после се оказала дефектна.
Бившият му шеф - стар хитрец,
отървал се от голям глупец!

——————————

ЗА ЧОВЕКА В РАМКА НА СТЕНАТА

Гледам го със тъга, кротка, тиха.
Чак очите ми се насълзиха!
Че едни му маслото светиха,
други - днес го осветиха!!!

——————————

ПОПРАВКА НА ДЕВИЗ

Баламосване от старо време:
„Един за всички - всички за един!”
На кого за всички днес му дреме?
Само: „Всички за един! Амин!”