ИЗ “ИЗГУБЕНИЯТ РАЗУМ”

Сергей Кара-Мурза

превод: Георги Ангелов

Съществува цяла редица общи, почти незабележими начини за разрушаване на мерките, дискредитиране на числата и въобще на количествените аргументи. Първият от тези прийоми е манипулацията с числата, при което те се използват като магически образи, оказващи хипнотично въздействие върху хората. Класически пример е Александър Солженицин, който твърдеше, че уж по време на сталинските репресии били разстреляни 43 милиона души. Сега движението на населението в ГУЛАГ по години, с всички присъди и наказания, освобождения, премествания, болести и смъртни случаи, е проучено подробно, събрани са цели томове таблици. Ясно е, че данните на Солженицин са художествена хипербола, но нали значителна част от културния слой ги възприема едва ли не като научни данни от лагерната социология. Налице е раздвояване на съзнанието: човек чете достоверни документални данни и им вярва, но в същото време той вярва и на “четиридесет и трите милиона разстреляни” на Солженицин.

Ето типично умозаключение от книга, излязла в издателство “Наука” (!): “Четвърт милиард – 250 милиона е загубило нашето Отечество през ХХ век. Почти 60 милиона от тях в ГУЛАГ”. Нито редакторите от издателството, нито съавторите на книгата (умни и образовани хора), нито читателите не са ахнали при вида на тези цифри.

Какво значи “250 милиона е загубило Отечеството ни през ХХ век”? Тези хора умрели ли са? А колко са умрели през XIX век? Сами по себе си тези числа не говорят за нищо, те само създават колеблива представа като инструмент на внушение. А за десет години демократичен режим само в Руската Федерация са умрели 20 милиона души, без всякакъв ГУЛАГ.

В посочените по-горе разсъждения контекстът ни подтиква към мисълта, че уж 250 милиона са станали жертва на политическия строй, именно с тази цел се прави връзката с ГУЛАГ. Но ГУЛАГ е съществувал 30 години, броят на затворените в лагерите само в отделни години е превишавал 1 милион, смъртността в лагерите била средно 3% на година – как Отечеството би могло там да “загуби 60 милиона”? Със сигурност е известно, например, че от 1 януари 1934 г. до 31 декември 1947 г. в изправително-трудовите лагери на ГУЛАГ са умрели 963 766 затворници, и основният брой починали се пада по време на войната. Войната беше трудно време за всички.

2005