ИЗ ПОСЛЕДНИТЕ БЕСЕДИ

Александър Зиновиев в разговор с Алексей Блинов и Станислав Стремидловски

превод: Георги Ангелов

ЗА НАСИЛИЕТО В СВЕТА: Формирането на образа на «световна катастрофа» е глобално. Включен е механизъм за разрушение на Света. Светът е разбъркан до такава степен, че сега ще са нужни столетия, за да се поправи ситуацията.

ЗА СВЕТОВНИЯ РЕД: Светът се опростява до безобразие. Извършва се неговата примитивизация с едновременно усилване на авторитаризма. Включена е и техника за фалшификация като част от технологията за разрушаване на Света.

ЗА ПРОГРЕСА: Прогресът не е историческа необходимост – за да се запази, той трябва да се защитава, да се отбранява.

ЗА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА: Имаше една цивилизация – западноевропейската, но тя се унищожава.

ЗА РУСИЯ: Русия никога не е била цивилизация, а държава. Но сега Русия като пълноценна, самостоятелна държава не съществува.

ЗА РУСКИЯ НАРОД: От руснаците ще останат 30-40 милиона – в ход е тяхното съзнателно изтребление.

ЗА ЧОВЕКА: Извършва се киборгизация на човека. На ментално ниво при съвременния човек това се проявява в деградацията на езиковата система – основа на обществото, в деградацията и опростяването на системата за комуникация, знаковата система.

ЗА НАШЕТО БЪДЕЩЕ: На нас ни е необходима мечта, надежда, утопия. Утопията – това е велико откритие. Ако хората не изнамерят нова, на пръв поглед никому ненужна утопия, те няма да оцелеят като човеци. Нужна ни е ПРИКАЗКА… тя е важна за хората.

14.03.2006