ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Денчо Владимиров

Из записки на редактора

В редакцията влезе разярен масивен мъж в костюм и вратовръзка и като ми препречи пътя към вратата, тежко каза:
- Ти си редакторчето, нали?
- Да, какво желаете, господине?
- Аз съм съдия Приморски-Царевски! Дошъл съм да направя опровержение!
- За какво?
- Дошъл съм да публикувате още в утрешния брой на вестника опровержение за това, което сте написали за мен! С публикацията вие ми нанасяте огромни имуществени вреди и накърнявате професионалното ми име и чест!
- В смисъл?
- Написали сте, че аз като съдия вземам от обвиняемите на всеки процес подкуп от по сто лева!!! Това е клевета! Запомнете: съдия Приморски-Царевски по-малко от хиляда лева подкуп не взема! След вашата публикация всички ще започнат да ми дават по сто лева подкуп!