СВЕТЪТ ОТДАВНА НЕ ПРИЛИЧА НА СЕБЕ СИ…

Красимир Власев

***
Светът
отдавна не прилича на себе си.
Улици забравили имената си,
фасади вземащи се на сериозно,
разкъсани от противоречия хора,
но все още цели,
гари, на които пристигат
все по-къси влакове,
нрави размити като рисунки
върху асфалта след дъжд,
полуистини, полулъжи,
полумъже , полужени
и в този объркан полуживот
бих се радвал да срещна
някой пълен идиот.