ПАМЕТНИК

07.11. 2022 г. - 2 години от кончината му

Иванко Маринов

ПАМЕТНИК

Без първи сняг и първи скреж…
И с цвят на камък воденичен
е паметникът в Букурещ,
пред който
чинно коленичим.

И почвата под нас омеква…
И коленете ни изстиват.
Повярвайте, не беше
никак лека
тази минута мълчалива.

От днес, каквото и да правя,
греховно устремен
къмто небето -
не дай, Войводо,
да забравя
за този влажен
хлад във коленете!


БОТЕВ И ЛЕВСКИ

На хвърлей-камък от бряг свиден
не търси паметник, а керемида
от скъден покрив,
въглен от огън…
Сълза от песен за Балканджи Йово!

Старата мелница,
сякаш кръщелница,
с халища-ветрища ги завива -
мъже безкъщни,
п о е т и същи -
в нощ за апостоли и самодиви.

Перо ли скръцне -
порти разтваря…
Песен ли бликне -
жили изгаря.
Перо и песен във време смутно…
Какъв чудесен
дует за Бунта!


МОРЯКЪТ

/Н. Й. Вапцаров/

Поетът трябва да е хубав.
Да остарее в благородство.
В бленуваната своя пролет влюбен.
И в далнините синеморски.

Но ако нощ оловена врата отвори
и черната завеса спусне
над гроба на Гарсия Лорка… -
гори,
гори,
звезда от Фамагуста!


ЕДИН УБИТ

/Димчо Дебелянов/

От хляба не остава време за поета.
Превеждам „Притчи за властта”
и „Ричард Трети”.
Напивам се с литературни свини.
И будя се с Разблудната царкиня.

В „Славянска” ще ви кажат
де й Дебелянов.
При дивите петли.
Скандално елегантен.
С бомбе италианско
и палто под наем.

Баща с пагон,
полковник Агамемнон,
застреля моята любов.
Елена…

Мен няма да ме пуснат
в отпуск в София.
Един убит на фронта
пише тези строфи.


ПАМЕТ ЗА ИВАН ПЕНЕВ

Коленичил съм
и на врачански камък,
и на румънска пръст.
Защото тази моя памет
има достолепен ръст.

Но колкото и да си говорим,
не чинат нищо тези строфи,
/повити впрочем,
с бронз и мрамор/,
ако не беше
оня камък
в двора
на школото ни в Калофер…