ПАНО ЗА ТРАКИЯ И НАШЕТО СЪВРЕМИЕ

Пенчо Чернаев

Много даровити разказвачи има българската земя. Съжалявам, че не съм познавал от по-рано Иван Енчев, макар да ми е почти земляк. Неговите книги - лирика, повести, романи - са животът му и влогът му в българската литература.

Новият роман „Студено кафе” (изд. „Българска книжница”, 2009), част от поредицата „Чедата на Тракия”, е продължение на наченатото художествено представяне на съдбата на българските бежанци и преселници и на техните потомци. Структуриран е в два дяла - „Нашето кафене” и „Обеци с рубин”.

Първият дял оставя впечатление на фейлетонно-репортажен разказ за повседневието в литературното кафене в далечен, южен български град с неговите постоянни посетители, провинциална дремливост, склонност към клюки и сладко безделие.

Вторият дял е още по-детайлно запознаване с персонажите, навлизане в съдбите им, изживяване с тях на лични и обществени болки и колизии. Тук виждаме, че нещата не са така прости, както изглеждат на повърхността. Открояват се проблемите и ориста на Панчо Петров - Устрема, заел се да активизира земляците си интелигенти като сформира гражданско сдружение, на артиста Младен Развигоров, на литераторката Яница Андреева и редица други.

Не само кафенето и сдружението, но и необичайни обстоятелства събират героите. В една болнична стая се кръстосват житейските пътеки на двама мъже - Панчо Устрема и златаря Арон. Ставаме съпричастни на личната драма на двамата, любили една и съща жена, без да знаят това. С психологическо проникновение писателят изследва душевните им преживявания, анализира случките и преживяванията на две различни гледни точки.

В тази част на романа са и по-дълбоките екзистенциални проблеми за отчуждението между хората и самотата, за любовта и страстта, за семейството и обществото, за индивида и съвремието, за живота и смъртта. Те са написани със зрелостта, мъдростта и професионалното майсторство на автора. Не случайно за своята белетристика писателят получи националната литературна награда на името на Георги Караславов (2010).

С романа „Студено кафе” Иван Енчев добавя нови картини, образи, проблеми в поредицата си „Чедата на Тракия”, за да я превърне в многомащабно пано за нашето съвремие.

—————–

Из „Бяла книга - черно просо” („Автори и книги” - втора част). Изд. „Рал Колобър”, София, 2011