СИНТАКСИС НА СВОБОДАТА

Красимир Власев

СИНТАКСИС НА СВОБОДАТА

свободата не идва
свободата се сбъдва
идват влакове
а се сбъдват мечти
свободата е изречение
без препинателни знаци
като този мой стих


ТРЕТИ МАРТ

Този ден
звучаха удобни речи
и живяхме в развалините на паметта.

Този ден
маските оглушително падаха
от лицата на маскиралите се като българи.

Този ден
забравилите кой ни е освободил
поднесоха венци пред паметника
на незнайният войн.


***

Всеки миг нещо в нас се променя -
клетки умират и нови се раждат,
биологичният часовник тик-така
и циферблата му кръгъл
изкривява линейното време.

Ако искаш
да видиш скоростта на промяната -
престори се на буболечка
и се виж под микроскоп.
Нищо не може да те компенсира -
нито гугутките, нито дъждовната вечер.

И сутрин, когато събличаш прозореца,
за да видиш
дали вън още вали,
знай, че жената до теб, на която
казваш “Добро утро”,
не е същата, на която снощи
си пожелал “Лека нощ”.