„ДЕВОЙЧЕТО И МЕСЕЦИТЕ” ОТ КАЛИНА МАЛИНА

Петър Динеков

Двойчето и месеците. Драматизирана приказка в стихове от Калина Малина (Издава „Ново училище”)

Нашата детска литература не разполага с много пиески за деца и затова всяка творба от тоя род трябва да бъде посрещната с радост.

Още повече, когато тая творба е написана хубаво, с тънък усет за поезия, с истинско разбиране на детската душа, с дълбоко проникване в нейния свят.

Народната приказка, която е послужила за основа на драматизацията, е доста популярна по сюжет, обаче авторката е разнообразила тоя сюжет с множество нови елементи, които правят от пиеската една богата картина на нашия бит и нашите народни вярвания и обичаи.

Струва ни се, че творбата на Калина Малина извънредно много подхожда за текст на детска оперетка и вярваме, че някои от нашите композитори ще се заинтересоват за нея, за да й напишат музика.

Книгата е хубаво издадена. Тя прави впечатление и със своите илюстрации, изработени от художника Георги Атанасов.

——————————

в. „Литературен глас”, г. 4, бр. 136, 3 януари 1932 г.