ТВЪРДЕ ЛИЧНО

Красимир Власев

ТВЪРДЕ ЛИЧНО

чаках
утрешния ден с напрегнато нетърпение
както жените чакат закъснял цикъл
дните се израждаха в месеци
месеците в години
а утрешният ден все не настъпваше
вървях по виртуални пътеки
и с всяка крачка походката си утвърждавах
не разбирах неразбирането на хората
дори когато от яснота синееше
докато не разбрах че освен в съседни
къщи
с тях живеем в съседни дни
вятъра на промяната мина през мене
без да може да ме промени
а през цялото това време
Бог беше на едно сърце разстояние


БОГАТИТЕ СЪЩО ПЛАЧАТ

богатите хора сънуват
че са камили които се опитват
да се проврат
през иглените уши на кактуси
отдъхват си щом се събудят
защото още не знаят
че сънят им е реалност
а реалността сън