ПОСЛАНИЕ

Петър Ванчев

Искам си, Боже, Белия свят,
писна ми вече от Черния!
В Черния - даже родният брат,
брат ти - Тома е Неверни.

Искам духът ми да бъде крилат,
Бяла Вселена да види,
дето цветята са с твой аромат,
а не сатанински хибриди.

В нея пчелата не среща отрова,
и има душа позлатена.
Човешкото утро е новородено
и с медоносна Вселена….

Искам си, Боже, Белия свят,
за да отминат дните ни черни.
В Него - никога родният брат
не става Тома Неверни!