Лиляна Славова

Лиляна Славова е родена в гр. Сандански през 1954 г. Завършва Българска филология във Великотърновския университет “ Св. Св. Кирил и Методий”. Живее в гр. Ямбол.
Работи в РИО / Регионален инспекторат по образованието/.


Публикации:


Критика:

КАКВО ЗНАЧИ БОГ ДА Е СМЪРТЕН?/ брой 1 септември 2008

Свободата да бъдеш различен/ брой 1 септември 2008