„ЕДРАТА МРЯНА” ОТ ДАМЯН КАЛФОВ

Петър Динеков

„Едрата мряна. Рибарски разкази” от Дамян Калфов. (Библиотека за малките, издава Мин. на нар. просвещение).

Това е един наниз от весели рибарски приключения, героите на много от които са и деца.

Тук откриваме интересната картина на един живот, но на всички познат - животът на рибарите по занаят, рибарите по влечение - особено авторите, които всеки празничен ден осъмват край реки и вирове, спускат своите въдици и ловят цял ден, непрестанно бленуват за едрата мряна или неуловимия сом.

Ето, те понякога повярват, че са ги хванали, но всъщност напразна е вярата им, на края на въдицата виси някоя тежка стара жаба или голям сух чироз.

Всички тия рибарски нрави в книгата на Д. Калфов оживяват под неговото духовито перо, което създава у читателя едно весело и непринудено, радостно настроение.

——————————

в. „Литературен глас”, г. 4, бр. 137, 10 януари 1932 г.