С УСЕТ ЗА ДРАМАТИЧНИ КОНФЛИКТИ

Димитър Златев

Писмо на Димитър Златев до Иван Енчев

Иван Енчев. Бавен огън. Роман. Издателство „Български писател”, С. 2006. Редактор Николай Петев. Художник Венета Димитрова

Здравей, Летописецо тракийски!

Поздравявам те с поредния ти висок успех в художествената проза - „Бавен огън”!

Удивявам се на твоето умение да белетризираш, което се изразява в усета за „романообразуващи конфликти”, показващи многообразието в живота и богатството на човешки взаимоотношения и характери.

Особено разтърсващо е началото на книгата ти „Чедата на Тракия” /1992/ - една трагическа сага!

Оценката ми е пристрастна не само защото това е съдбата на моята баба Капка, на невръстната ми майка и другите ми роднини бежанци.

Съжалявам, че навремето аз не поразпитах подробно стари хора, но пък ти си го сторил чудесно заради всички нас - „внуците на Беломорска Тракия”.

Макар да казваш, че „Бавен огън” може да се чете и като самостоятелен роман, всичко е под знака на повестта „Кървав пелин” - първата част на поредицата.

Много интересни, с приносен характер в литературата ни, са образите на Яна и нейната внучка Яница.

Те не са само „положителни” - понякога ядосват читателя с някои свои постъпки, но са силни жени, жизнени и житейски правдиви.

Чудесно е изведена идеята за балканската ни орисия и проклетия, за бесовете и пропъдената човещина, за свръхтрудното преодоляване на закостенелите предразсъдъци.

Дълбоко вълнуващи са последната изповед и заветът на баба Яна пред внучката, ходенето на Яница да търси похитената през 1913 г. Калина в Турция, двете пътешествия на семейството на д-р Андрей Беломорски по родните места в Беломорска Тракия, смъртта на доктора на майчиния гроб, последната любовна среща на Яница Андреева и Атанас Маджарски и пр.

Силно, увличащо четиво, но не приключенски лековато, а драматично разтърсващо и трагическо! Браво!

За белетристично умение говорят сравненията - находчиви, ярки, взети от бита и света на героите, което пък свидетелства за тънката ти наблюдателност и дълбоките познания на живота.

Ала защо понякога е това прекаляване с епитетите?! Някои излишни епитети, детайли и уточнения би следвало да се очистят по-прецизно.

А би било уместно по-ярко да предадеш драмата на „голямата екскурзия” през 1989 година, разкъсването на приятелски връзки, оживяването на старите бесове…

Иване, братко, при първа възможност трябва да издадеш „Чедата на Тракия” /1992/ като цяло в по-внушително издание!

Дано общественият климат и книгоразпространението се променят, защото прозата ти е национално балканско явление, та заслужава много по-друга съдба. Завиждам ти за постигнатия творчески успех! Дерзай!!!

Твой събрат: Димитър Златев

17 окт. 2006, Чепеларе