СРЕЩА НА ПОСЛЕДНИЯ ЕТАЖ

Никола Гигов

„Моля вие,
хората на перото,
да слезете долу
при нас, строителите.”
/Из изказване на зидар/

Приятелю, та ти си в небесата,
облъхан с неспокойство и кураж.
При теб извеждат горе стъпалата,
оставили етаж подир етаж…

Задминах настанени новодомци
и ето ме на скелята със чук,
за да получа първите уроци
по Мъжество, Романтика и Труд.

И колко ме боли, че тъй до днеска
в мъглявата символика горях.
В труда се ражда истинската песен
и в тебе виждам истинския брат.

Без тебе аз се лутах като болен
в мазето на мухлясалия стих.
И ти не трябва да ме викаш „долу”,
аз трябва да достигна твойта вис.

Смолян