ЕПИГРАМИ

Ангел Тодоров

ПОЕТ

За чистото изкуство не е той,
не бяга от живота:
в произведения безброй
възпя хомота.


ВЪЗКЛИЦАНИЯ

Той бе младеж - пламтеше цял,
на поста си стоеше здраво
- борец за светъл идеал -
и някой с глас възкликна: „Браво!”

Но мина време - той започна
по път отъпкан да върви,
на идеала сложи точка
и чу се втори глас: „Уви!”


МЕЧКА И КУЧЕ

Гладна мечка хоро не играе,
но и гладното куче -
лае.

——————————

в. „Час”, г. 3, бр. 41, 16.06.1937 г.