И ТАКА СЕ ЗАРАДВАХ!

Георги К. Спасов

Двете жени пиеха обичайното си сутрешно кафе в любимото си заведение „Пиеш едно, плащаш две”.

- Казвам ти, това беше истински кошмар! - каза едната.

- Разкажи го де! - помоли приятелката й.

- Сънувах, че съм закъсняла за часа си…

- Ох, и аз съм сънувала това!

- Чакай, чакай!… Тичам аз по коридора, но съм забравила в коя класна стая трябва да вляза. А времето тече, звънецът вече е избил…Знам, че някъде учениците ще ме почакат пет-шест минути и после ще хукнат навън, ще говорят, ще викат, ще ги чуе директорът…

- Гадно е!

- Кошмарно е! И ето го и директора! Извика ме с пръст, и просъска:

„Госпожо Иванова, знаете ли къде се намирате? Това е училище! Къде са учениците ви? Какво правите в коридора сама по време на час? Знаете ли, че…”. Прииска ми се да отида до тоалетната, но онзи продължава: „Освен това не сте нанесли отсъствията на учениците си в дневника, а трябва да ги сборувате за месеца в графите „извинени” и „неизвинени”! Не сте записали последната си тема! Не сте попълнили графика за тестовете и класната работа! Не сте проверили тетрадките на учениците си! Вчера не ви видях да дежурите в коридора на първия етаж! Не сте изпитвали редовно учениците си всеки месец! Не сте провели нито един разговор с родителите! В тематичния план за часа на класа липсва темата за дрогата и различните форми на насилие! Не сте провели инструктаж по безопасност на условията на труд със съответните подписи на инструктираните ученици…”

- Ей, наистина е кошмарно.

- Всеки момент щях да се разплача, но си казвах: „О, това е сън, това е сън, искам да се събудя…”

- И после?

- После се събудих.

- Е, и?

- Е, ами видях на нощното шкафче ченето си и рецептурната си книжка и изведнъж осъзнах, че от пет години съм пенсионерка! И така се зарадвах!

- Ха! - засмя се дружката й. - Хайде по този повод да си поръчаме по едно малко ромче!

- Бива. Да си поръчаме!