ЧАСОВНИКЪТ

Велчо Милев

ЧАСОВНИКЪТ

Чук… чук… чук…
Това е той, послушайте го, хора,
часовникът на моето съвремие,
часовникът на дървеното скеле -
на кофражиста острата тесла -
най-верният часовник на света!
Петлите могат и да не пропеят.
Камбани могат да не позвънят.
Часовници по кули да немеят,
пак дните ни от стъпки ще ехтят!
Но ако спре голямото махало,
ръката на човекът ако спре -
тогава, знам: и времето би спряло,
и времето с ръката ще умре…!


ПАСПОРТ ЗА УТРЕ

Аз идвам с тракийската кал по цървулите
и с черният въглищен прах по ръцете…
Това е мой диплом,
получен в аулите
на най-големите
университети.
Това е -
паспорт, ако щете!
Четете по моите грапави длани -
направо на двете им твърди кори -
със букви-мазоли там пише: „Издаден
от Днес
и за хиляди
Утре
важи…!”